Dotacja na kapitał obrotowy dla VERASHAPE Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Informujemy, iż firma VERASHAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Działanie 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.05.00-18-0240/20 pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Verashape Sp. z o.o. Sp. komandytowa.”

Głównym celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Wartość projektu: 81 703,20 PLN
Dofinansowanie z UE: 81 703,20 PLN

Dotacja na kapitał obrotowy dla VSHAPER Sp. z o.o.

Informujemy, iż firma VSHAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Działanie 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.05.00-18-0236/20 pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Vshaper Sp. z o.o.”

Głównym celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Wartość projektu: 67 852,44 PLN
Dofinansowanie z UE : 67 852,44 PLN